Organizator:
Mladinski center Postojna
Kontakt:
Ana Širca
E: ana@boreo.si...
T: 041 578 131
Dogodek je brezplačen.
Dodaj v koledar! 2019-02-26 15:00:00 2019-02-26 17:00 Europe/Ljubljana Kako ohraniti status delovanja v Javnem interesu: rok za uskladitev aktov z ZNORG je 31. marec Kot veste, morajo organizacije, ki so imele status v javnem interesu ob sprejemu Zakona o nevladnih organizacijah aprila 2018, svoje akte in delovanje do konca marca 2019 uskladiti s pogoji za pridobitev statusa po novem zakonu, da bi status obdržale. Čas je do 31. 3. 2019. Vilharjeva ulica 14, Mladinski center Postojna Mladinski center Postojna
26
feb
Torek ob 15.00
Mladinski center Postojna (Vilharjeva ulica 14, Mladinski center Postojna)

Kako ohraniti status delovanja v Javnem interesu: rok za uskladitev aktov z ZNORG je 31. marec

Kot veste, morajo organizacije, ki so imele status v javnem interesu ob sprejemu Zakona o nevladnih organizacijah aprila 2018, svoje akte in delovanje do konca marca 2019 uskladiti s pogoji za pridobitev statusa po novem zakonu, da bi status obdržale. Čas je do 31. 3. 2019.


Fotka

Kratek opis predavanja:

V aprilu 2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki določa, kdo se po novem šteje za nevladno organizacijo in kdo ne, kaj je v zvezi s tem potrebno napisati v statute ali ustanovitvene akte. Nadalje je zakon uvedel status nevladne organizacije v javnem interesu, ki povsem nadomešča sedanji status društva v javnem interes, prenovil pogoje za pridobitev takšnega statuta in uredil poročanje organizacij s statusom. Na predavanju bomo predstavili vse ključne rešitve novega zakona, ki bi ga moral poznati vsak nevladnik. Poseben poudarek bomo namenili tudi obveznostim do 31. 3. 2019 vseh tisti, ki status v javnem interesu že imajo, da ga ne izgubijo.

Program:

1.  Katere pogoje mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo in kaj to pomeni za društva, zavode in ustanove?

2.  Kakšni so pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kako se ta status razlikuje od dosedanjega statusa društva v javnem interesu in kdo lahko takšen status dobi?

3.  Kaj mora imeti vloga za pridobitev statusa nevladne v javnem interesu in katero ministrstvo jo bo obravnavalo?

4.  Kakšne so do 31. 3. 2019 obveznosti društev zavodov in ustanov do, ki že imajo status v javnem interesu

5.  Kakšne so obveznosti poročanja po novem za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu ali ki ga bodo šele dobile?

6.  Kater pravice in ugodnosti prinaša zakon nevladnim organizacijam?

7.  Kakšna je evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in kako se organizacija vanjo vpiše?

8.  Kakšno podporo predvideva zakon za nevladne organizacije? Kdo so t.i. subjekti podpornega okolja za nevladni sektor? Kaj je sklad za razvoj nevladnih organizacij?

Način dela:

Vsebine so podane v obliki predavanja, udeleženci pa dobijo gradiva v obliki Power point izročkov.

Izvajalec delavnice:

Delavnico bo vodil Verbajs Matej, univ. dipl. pravnik, zaposlen  na CNVOS kot vodja pravne službe, ki je bil tudi aktivni član delovne skupine za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah.

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.