Organizator:
Točke moči
Kontakt:
Točka moči Postojna
tocka.moci@zavod-znanje...
081 610 597
Dogodek je brezplačen.
Dodaj v koledar! 2019-05-21 17:00:00 2019-05-21 19:00 Europe/Ljubljana TVU Predstavitev BRIDŽa Vabljeni na TVU Predstavitev BRIDŽa, ki bo potekala vsak torek ob 17:00 uri. Začne se v torek 14. 5 ob 17:00 uri. Prijava na tocka.moci@zavod-znanje.si ali na telefon 081 610 597. Ulica 1.maja 2c , Postojna Točke moči
21
maj
Torek ob 17.00
Točka moči Postojna, Zelena dvorana (Ulica 1.maja 2c , Postojna)

TVU Predstavitev BRIDŽa

Vabljeni na TVU Predstavitev BRIDŽa, ki bo potekala vsak torek ob 17:00 uri. Začne se v torek 14. 5 ob 17:00 uri. Prijava na tocka.moci@zavod-znanje.si ali na telefon 081 610 597.
: Točka moči Postojna tocka.moci@zavod-znanje... 081 610 597


Fotka

Program:
− Kaj je bridž? Barva? Adut? Vzetek? Osnovna pravila − Kako oceniti svojo karto? − Kaj je igra (kontrakt)? Obračun rezultatov? − Kako komuncirati s partnerjem skozi licitacijski sistem − Tehnike licitacije in osnovni dogovori (konvencije) − Kako osvojiti vzetke v adutnih in brezadutnih igrah − Kako se braniti? − Bridž bonton in pravila.

Bridge klub Postojna (17 registriranih  igralcev) je eden od 11 klubov, organiziran v okviru BZS, ki je članica OKS, WBF je članica MOK-a.
 
Cena: BREZPLAČNO 
 
Tečaj se izvede ob prijavi najmanj 8 ljudi.
 

Komentar

  •  
  •  
 
 


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.