Organizator:
Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije Boreo
Kontakt:
Ana Širca
E: ana@boreo.si...
T: 041 578 131
Dogodek je brezplačen.
Spletna stran dogodka
Dodaj v koledar! 2019-06-21 10:00:00 2019-06-21 12:00 Europe/Ljubljana Za vse/4ALL Projekt ZaVse/4ALL je namenjen zmanjševanju pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, med katerimi so tudi invalidi. Ti se srečujejo predvsem s težavami pri zaposlovanju, ki so povezane s težavami z dostopanjem do grajenega okolja in informacij. Vilharjeva ulica 14, Postojna Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije Boreo
21
jun
Petek od 10.00 do 12.00
Mladinski center Postojna (Vilharjeva ulica 14, Postojna)

Za vse/4ALL

Projekt ZaVse/4ALL je namenjen zmanjševanju pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, med katerimi so tudi invalidi. Ti se srečujejo predvsem s težavami pri zaposlovanju, ki so povezane s težavami z dostopanjem do grajenega okolja in informacij.


Fotka

Delavnico organiziramo v okviru projekta ZaVse/4ALL, ki ga izvajamo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter projektna partnerja Slovenska filantropija in Zavod Vozim.

V ZIZRS smo pripravili delavnico za predstavnike nevladnih organizacij in javnih institucij, v okviru katere bodo udeleženci spoznali zakonodajne okvire pri zaposlovanju invalidov in spodbude, ki so jih lahko deležni pri njihovem zaposlovanju, hkrati pa bodo skozi izkustveno delavnico spoznali, kako različne skupine invalidov spoznavajo okolje. Izkustveni del delavnice smo pripravili skupaj z Društvom študentov invalidov Slovenije.

PROGRAM
10.00: Predstavitev spodbud za večje zaposlovanje invalidov v nevladnih
organizacijah oziroma izboljšanje njihovega vključevanja na trg dela
in splošno o projektu


10.45: Izkustveni del – predstavitev posameznih vrst invalidnosti in praktičen
preizkus za udeležence, kako lahko različne skupine invalidov spoznavajo okolje.

Prijave na delavnico preko spletne prijave: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYdexQvY2F4vTVG0sBIwAOCGHH6uM1O4dMMduHFqWluAj_gw/viewform

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.