Organizator:
Društvo Lokalc in Mladinski center Postojna
Kontakt:
samo@mcp.si...
051840004
Dodaj v koledar! 2023-12-10 14:00:00 2023-12-10 16:00 Europe/Ljubljana Apolonov bazar - prijave Apolonov bazar se bo letos odvijal v avli Inštituta raziskovanje krasa ZRC SAZU ali v prostorih stare blagovnice na Tržaški cesti. Za udeležbo in kritje stroškov izvedbe bazarja bomo od prometa posameznega razstavljalca obračunali 20% provizije. Organizator bo zagotovil osebje za prodajo, pripravo prostora, blagajno, promocijo in izplačilo prometa, zmanjšanega za provizijo, razstavljalcem. Razstavljalci morajo dejavnost opravljati na način, da lahko organizatorju za prodane stvari izdajo verodostojno knjigovodsko listino oz. račun. V primeru prevelikega števila prijav si organizator pridržuje pravico do izbora oz. zavrnitve razstavljalcev. Postojna, Postojna Društvo Lokalc in Mladinski center Postojna
10
dec
Nedelja od 14.00 do 20.00
Avla SAZU / bivša Blagovnica (Postojna, Postojna)

Apolonov bazar - prijave

Apolonov bazar se bo letos odvijal v avli Inštituta raziskovanje krasa ZRC SAZU ali v prostorih stare blagovnice na Tržaški cesti. Za udeležbo in kritje stroškov izvedbe bazarja bomo od prometa posameznega razstavljalca obračunali 20% provizije. Organizator bo zagotovil osebje za prodajo, pripravo prostora, blagajno, promocijo in izplačilo prometa, zmanjšanega za provizijo, razstavljalcem. Razstavljalci morajo dejavnost opravljati na način, da lahko organizatorju za prodane stvari izdajo verodostojno knjigovodsko listino oz. račun. V primeru prevelikega števila prijav si organizator pridržuje pravico do izbora oz. zavrnitve razstavljalcev.
samo@mcp.si... 051840004


Komentar

  •  
  •  
  • Jana Štok
    Pozdravljeni, zanima me udeležba na bazarju. Prodajam unikatne kolaže in voščilnice, primerne za novoletna darilca, s kraškimi motivi, ali abstrakcije. FB: Jana Štok - artist. Jana Štok
 
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.