[Oprema]
Zložljiv stol

Na voljo imamo 60 stolov IKEA Nisse in 140 stolov IKEA Jeff. Stoli so zložljivi. IKEA Nisse so novejši in v boljšem stanju.
Stoli so primerni za razne prireditve in druge dogodke.

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • posameznikom

Mogoči način(i) dostave

 • lastni prevzem
 • po dogovoru

Količina na voljo: 200

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 1€ / dan
 • 2€ / vikend
 • 4€ / teden

Ponudnik: Mladinski center Postojna

Kontakt

info@mcp.si...

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.