Ponudnik:
Mladinski center Postojna
Kontakt:
Samo Vesel
samo@mcp.si...
Oblika storitve:
spletna storitev ali aplikacija

[Storitev]
Spletna aplikacija Sistem za upravljanje z NVO

Sistem za upravljanje NVO je brezplačni spletni sistem za vodenje projektov, dokumentov, članskih, porstovoljskih in drugih evidenc, pripravo epoštnega in SMS obveščanja ...

Komu je ponudba namenjena?

  • nevladnim organizacijam

Kje se lahko dejavnost izvaja?

  • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
  • v vaših prostorih
  • na spletu / prek spletnih storitev

Predvideno trajanje: neomejeno

Oblika storitve: spletna storitev ali aplikacija

Ponudnik: Mladinski center Postojna

Kontakt

: Samo Vesel samo@mcp.si...

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.