[Oprema]
Prireditveni oder - element

Izposojamo elemente za sestavo prireditvenega odra največje velikosti 40 kv. m (recimo 5m x 8m). Posamezen element je velikosti 2m x 1m. Izposoditi si je mogoče poljubno število kosov.
12 kosov je mogoče postaviti na višino od 60 do 100 cm, 8 kosov pa ima fisne noge velikosti 80 cm. Ob elementih pridejo tudi vsi potrebni povezovalni pripomočki.
Po potrebi in ob doplačilu lahko sodeluje pri postavitvi tudi naš sodelavec.

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • posameznikom
 • drugim ciljnim skupinam

Mogoči način(i) dostave

 • lastni prevzem
 • po dogovoru

Količina na voljo: 20

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 5€ / dan (za kos)
 • 8€ / vikend (za kos)
 • 15€ / teden (za kos)

Ponudnik: Mladinski center Postojna

Kontakt

info@mcp.si...

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.