[Oprema]
Prireditvena streha 7m x 5m

Prireditvena streha bruto površine 35 m (7 m x 5m), pod katero je mogoče namestiti prireditveni oder površine 34 kv. m (17 elementov). Višina strehe je 4m. Za obtežitev strehe so potrebni najmanj 3 balasti (1000 litrov), vodo morate zagotoviti sami isti dan, ko je streha dvignjena.
Postavitev strehe je po dogovoru, v vsakem primeru mora biti ob postavljanju prisoten najmanj en naš sodelavec. Za postavitev je potrebno zagotoviti 8 oseb.

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam

Mogoči način(i) dostave

 • dostava ponudnika
 • lastni prevzem
 • po dogovoru

Količina na voljo: 1

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 250€ / dan (brez vključenih prevoznih stroškov)
 • 250€ / vikend (brez vključenih prevoznih stroškov)
 • 400€ / teden (brez vključenih prevoznih stroškov)

Ponudnik: Mladinski center Postojna

Kontakt

info@mcp.si...

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.