[Prostor]
Prostori MC Postojna

Prostori vključujejo večnamensko dvorano, galerijo s čajno kuhinjo, sanitarne prostore in dvorišče. Prostore ponujamo za izvedbo brezplačnih dejavnosti nevladnih ali drugih organizacij in izvedbe rojstnih dni otrok ob prisotnosti njihovih staršev ali skrbnikov.

Komu je ponudba namenjena?

  • šolam
  • nevladnim organizacijam
  • drugim organizacijam

Velikost prostora: 120 m2

Ponudnik: Mladinski center Postojna

Kontakt

info@mcp.si...


Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.