[Prostor]
Vadnica Mladinskega centra Postojna

Prostor je celovito opremljen za takojšnjo uporabo za izvedbo vaj glasbenih skupin oz. posameznikov. V prostoru so na voljo komplet bobnov, basovski ojačevalec, kitarski ojačevalec in pevsko ozvočenje.
Prostor je za vaje glasbenih skupin na voljo med ponedeljkom in petkom med 13.00 in 21.00.

Komu je ponudba namenjena?

  • šolam
  • nevladnim organizacijam
  • posameznikom
  • drugim ciljnim skupinam

Velikost prostora: 25 m2

Ponudnik: Mladinski center Postojna

Kontakt

info@mcp.si...


Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.