Ponudnik:
Mladinski center Postojna
Kontakt:
Tatjana Rant
tatjana.rant@boreo.si...
Oblika storitve:
svetovanje

[Storitev]
Svetovanje pri pripravi javne prireditve od A do Ž

Če potrebujete pomoč pri prijavi, promociji, tehnični pripravi, urejanju avtorskih pravic in drugih postopkih pri pripravi prireditev, se lahko obrnete na nas, ki imamo s tovrstnimi dejavnostmi obilo izkušenj. Po začetnem pogovoru vam bomo dodelili primerno osebo, ki vam bo svetovala in pomagala rešiti problem.
Za nevladne organizacije, ki so članice mreže NVO Primorsko-notranjske regije, je storitev brezplačna.

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • posameznikom

Kje se lahko dejavnost izvaja?

 • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
 • v vaših prostorih
 • na spletu / prek spletnih storitev

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 20€ / h (začetni pogovor je brezplačen)

Oblika storitve: svetovanje

Ponudnik: Mladinski center Postojna

Kontakt

: Tatjana Rant tatjana.rant@boreo.si...

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.