Ponudnik:
BALETNO DRUŠTVO POSTOJNA
Kontakt:
Nevenka Burger
baletnodrustvo.postojna...
040223069
Oblika storitve:
izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

[Storitev]
Baletna vadba

Vadba klasičnega baleta za otroke od 4. leta starosti dalje.

Balet je osnova za vse plesne tehnike
Ob klasični glasbi se otroci umirijo, so bolj zbrani in muzikalični. Z baletom bolje obvladujejo svoje telo, izboljšajo ravnotežje in osvojijo orientacijo v prostoru, z nastopanjem na odru pa postanejo bolj samozavestni. Naučijo se discipline in vadba jih spodbuja k ustvarjanju.

Komu je ponudba namenjena?

  • šolam
  • posameznikom

Kje se lahko dejavnost izvaja?

  • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika

Predvideno trajanje: 1-3 krat tedensko

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

  • 40€ / mesec (Cena za 1-krat tedensko vadbo)
  • 90€ / mesec (Cena za 6 razred baletne šole-največje št. ur)

Oblika storitve: izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

Ponudnik: BALETNO DRUŠTVO POSTOJNA

Kontakt

: Nevenka Burger baletnodrustvo.postojna... 040223069

Komentar

  •  
  •  
 
 


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.