[Prostor]
Baletna plesna dvorana

Baletna dvorana je opremljena s plesnim podom, ozvočenjem in ogledali. V večernih urah ter ob vikendih je po predhodnem dogovoru možen najem dvorane s pripadajočo garderobo.
Prosor je namenjen plesni ali športni dejavnosti pri katerih se ne uporabljajo težki rekviziti zaradi plesnega poda.

Komu je ponudba namenjena?

  • šolam
  • podjetjem
  • nevladnim organizacijam
  • drugim organizacijam
  • posameznikom
  • drugim ciljnim skupinam

Velikost prostora: 110 m2

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

  • 20€ / uro

Ponudnik: BALETNO DRUŠTVO POSTOJNA

Kontakt

: - baletnodrustvo.postojna...


Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.