Ponudnik:
BALETNO DRUŠTVO POSTOJNA
Kontakt:
baletnodrustvo.postojna...
Oblika storitve:
izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

[Storitev]
Sodobni ples za mladostnike

Vpisujemo otroke in mladostnike od 9 leta dalje.

V procesu plesnega šolanja učenci razvijajo gibalno in plesno disciplino, razvijajo koordinacijo v gibanju ter telesno moč in gibljivost telesa. Spoznajo, utrjujejo osnovno plesno tehniko, ter se učijo uporabe tehnike za obvladovanje prostora in oblikujejo izrazno moč. S svojo sistematiko sodobni ples spodbuja otrokov telesni in duševni – še posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj ter čut za estetiko.

Komu je ponudba namenjena?

  • šolam
  • nevladnim organizacijam
  • drugim organizacijam
  • posameznikom

Kje se lahko dejavnost izvaja?

  • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika

Predvideno trajanje: 60-90 min/teden

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

  • 45€ / mesec (Začetna skupina)
  • 55€ / mesec (Nadaljevalna skupina)

Oblika storitve: izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

Ponudnik: BALETNO DRUŠTVO POSTOJNA

Kontakt

: - baletnodrustvo.postojna...

Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.