Ponudnik:
Satia, zavod učenje za življenje
Kontakt:
PETRA KOMIDAR
petraklance@gmail.com...
031325512
Oblika storitve:
prostočasne aktivnosti za otroke in mladino

[Storitev]
Družabne igre za vsa čutila

Družabne igre za vsa čutila

Ljudje imamo čutila, s kateri zaznavamo in se izražamo. Premalo pa posvečamo časa za razvoj le teh oz. jih jemljemo kot samoumevne. Hvaležnost, za vse kar imamo, je nekaj kar med drugim pridobijo udeleženci takšnega druženja.

Izvajamo igre pri katerih udeleženci uporabljajo posamezna ali vsa čustila skupaj. Gre za sproščeno druženje, v skupini, kjer se udeleženci načeloma poznajo (ni pogoj). Polno smeha, zabave, kjer je dobrodošla razigranost in pristnost, v sproščenem vzdušju.

Vsak ima svojo vlogo, vsi sodelujejo in so vključeni enakomerno oz po želji. Spodbuja se sodelovanjein povezovanje in ne tekmovanje.

Spodbujamo tekmovanje le v enem primeru, in sicer, da posameznik ali skupina tekmuje s samim seboj - da postane(jo) boljša različica sebe.

Z veseljem vam odgovorimo na vaša vprašanja, zato nas v primeru interesa kontaktirajte in se tako najlažje dogovorimo kako in kaj.

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • posameznikom
 • drugim ciljnim skupinam

Kje se lahko dejavnost izvaja?

 • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
 • v vaših prostorih
 • v kjerkoli v notranjih prostorih
 • kjerkoli na prostem

Predvideno trajanje: 2 uri oz. po dogovoru

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 150€ / do 2 uri (do 10 ljudi (oz po dogovoru glede na št udeležencev in trajanje ur))
 • 200€ / do 3 ure (do 10 ljudi (oz po dogovoru glede na št udeležencev in trajanje ur))
 • 200€ / do 2 uri ( na 10 udeležencev (oz po dogovoru glede na št udeležencev in trajanje ur))

Oblika storitve: prostočasne aktivnosti za otroke in mladino

Ponudnik: Satia, zavod učenje za življenje

Kontakt

: PETRA KOMIDAR petraklance@gmail.com... 031325512

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.