Ponudnik:
Satia, zavod učenje za življenje
Kontakt:
PETRA KOMIDAR
petraklance@gmail.com...
031325512
Oblika storitve:
prostočasne aktivnosti za otroke in mladino

[Storitev]
Teambuildingi

Teambuildingi za povezovanje skupin (mladi in idrasli) ljudi, ki sodelujejo, bodisi da je to na delovnem mestu, da so športna ekipa,..itd.

Teme:
- surviver v naravi (samo na prostem),
- družabne igre (na prostem in notri),
- coaching/motivacijske delavnice, kjer udeleženci aktivno sodelujejo, se povezujejo;
lahko po dogovoru oz nam poveste kaj pogrešate v teamu, kaj želite izboljšati,...
- delavnica na temo: odnosi in komunikacija, zdrav odnos do sebe in drugih, ..

Komu je ponudba namenjena?

 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • posameznikom
 • drugim ciljnim skupinam

Kje se lahko dejavnost izvaja?

 • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
 • v vaših prostorih
 • v kjerkoli v notranjih prostorih

Predvideno trajanje: po dogovoru (min. 1,5 ure)

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 200€ / 1,5 ure (oz po dogovoru glede na temo, lokacijo, število udeležencev,...)

Oblika storitve: prostočasne aktivnosti za otroke in mladino

Ponudnik: Satia, zavod učenje za življenje

Kontakt

: PETRA KOMIDAR petraklance@gmail.com... 031325512

Komentar

 •  
 •  
 
 


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.