Ponudnik:
Društvo oldtimer Stara Gora
Kontakt:
Aleksander Vuk
aleksandervuk3006@gmail...
041897648
Oblika storitve:
turistično ali drugo vodenje

[Storitev]
Ogled muzeja

Ogled Tehničnega Etnološkega muzeja

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • drugim ciljnim skupinam

Kje se lahko dejavnost izvaja?

 • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika

Predvideno trajanje: 2

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 8€ / oseba (do 20 oseb)
 • 6€ / oseba (do50 oseb)
 • 5€ / oseb (nad 50 oseb)

Oblika storitve: turistično ali drugo vodenje

Ponudnik: Društvo oldtimer Stara Gora

Kontakt

: Aleksander Vuk aleksandervuk3006@gmail... 041897648

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.