Ponudnik:
Zavod Samostojen si
Kontakt:
Sara Smaić
zavod.samostojen.si@gma...
040580171
Oblika storitve:
izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

[Storitev]
Substance med nami - delavnica o drogah in alkoholu med mladimi

Delavnica je namenjena osnovnošolcem druge in tretje triade. Ključni cilj delavnice je spoznati različne vrste drog, ki so trenutno aktualne med mladimi ter ozaveščanje o napačnih predstavah o rabi drog in alkohola med mladimi. Na delavnici z mladimi s pomočjo metode "čebula presenečenja" skupaj odkrivamo dejstva in zmote o drogah in alkoholu.

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • posameznikom
 • drugim ciljnim skupinam

Kje se lahko dejavnost izvaja?

 • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
 • v vaših prostorih
 • v kjerkoli v notranjih prostorih
 • kjerkoli na prostem

Predvideno trajanje: 60 minut

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 150€ / delavnico (skupina do 10 oseb)
 • 250€ / dealvnico (skupina do 25 oseb)

Oblika storitve: izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

Ponudnik: Zavod Samostojen si

Kontakt

: Sara Smaić zavod.samostojen.si@gma... 040580171

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.