Ponudnik:
Zavod Samostojen si
Kontakt:
Sara Smaić
zavod.samostojen.si@gma...
040580171
Oblika storitve:
izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

[Storitev]
Pro et contra - delavnica soočanja mnenj

Delavnica je namenjena osnovnošolcem tretje triade in srednješolcem. Na delavnici se z udeleženci učimo spoštljivega soočanja mnenj o tematikah, ki so blizu mladim, npr. branje knjig in gledanje filmov, uživanje alkoholnih pijač na zabavah, vejpanje in elektronske cigarete..
Ključni cilj delavnice je spoznati in praktično uporabiti prvine spoštljive retorike v povezavi z aktualnimi temami, ki se tičejo mladih.

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • drugim ciljnim skupinam

Kje se lahko dejavnost izvaja?

 • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
 • v vaših prostorih
 • v kjerkoli v notranjih prostorih

Predvideno trajanje: 60 minut

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 150€ / delavnico (skupina do 10 oseb)
 • 220€ / delavnico (skupina do 20 oseb)

Oblika storitve: izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

Ponudnik: Zavod Samostojen si

Kontakt

: Sara Smaić zavod.samostojen.si@gma... 040580171

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.