Ponudnik:
Zavod Samostojen si
Kontakt:
Sara Smaić
zavod.samostojen.si@gma...
040580171
Oblika storitve:
izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

[Storitev]
Tečaj uporabne slovenščine za odrasle

Tečaj uporabne slovenščine za odrasle je namenjen vsem posameznikom, ki so se preselili v Slovenijo iz drugih držav, pri čemer je vsebina zasnovana tako, da je prilagojena uporabi besedišča na delovnem mestu, v javnih institucijah in vsakdanjem življenju (na pošti, v trgovini, na banki, v restavraciji, itn.).
Tečaj zajema od 10 do 20 srečanj, pri čemer se pred začetkom izvajanja z naročnikom dogovorimo o točnih vsebinah in možnostih izvedbe.

Komu je ponudba namenjena?

  • podjetjem

Kje se lahko dejavnost izvaja?

  • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
  • v vaših prostorih
  • v kjerkoli v notranjih prostorih

Predvideno trajanje: 60 minut/srečanje

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

  • 50€ / uro (Vključuje organizacijo in izvedbo posamezne ure, potrebni material in potne stroške.; skupina do 8 oseb)
  • 80€ / uro (Vključuje organizacijo in izvedbo posamezne ure, potrebni material in potne stroške.; skupina med 9 in 15 oseb)

Oblika storitve: izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

Ponudnik: Zavod Samostojen si

Kontakt

: Sara Smaić zavod.samostojen.si@gma... 040580171

Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.