Ponudnik:
Zavod Samostojen si
Kontakt:
Sara Smaić
zavod.samostojen.si@gma...
040580171
Oblika storitve:
prostočasne aktivnosti za otroke in mladino

[Storitev]
Tečaj uporabe računalnika za odrasle

Na tečaju uporabe računalnika za odrasle se s skupino udeležencev naučimo osnov uporabe računalnika, pri čemer zajamemo tako osnovne funkcije (vklop, izklop, osebne nastavitve, uporaba računalniške miške, tipkovnice in kamere) kot osnov brskanja po spletu, socialnih omrežij in varnosti na spletu. Pri tem se vsebina prilagodi predznanju in tempu napredovanja posameznika in skupine. Tečaj se lahko izvede kot intenzivna delavnica (5 šolskih ur) ali tedenska delavnica v obsegu 10 ur.

Komu je ponudba namenjena?

 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • posameznikom
 • drugim ciljnim skupinam

Kje se lahko dejavnost izvaja?

 • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
 • v vaših prostorih
 • v kjerkoli v notranjih prostorih

Predvideno trajanje: 60 minut/srečanje

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 150€ / delavnico (Delavnica v obsegu 5 šolskih ur)
 • 400€ / dealvnico (Delavnica v obsegu 10 ur (6o minut/srečanje))

Oblika storitve: prostočasne aktivnosti za otroke in mladino

Ponudnik: Zavod Samostojen si

Kontakt

: Sara Smaić zavod.samostojen.si@gma... 040580171

Komentar

 •  
 •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.