Ponudnik:
Zavod Samostojen si
Kontakt:
Sara Smaić
zavod.samostojen.si@gma...
040580171
Oblika storitve:
izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

[Storitev]
Tečaj (uporabne) začetne angleščine

Tečaj je namenjen odraslim, ki želijo usvojiti prvine angleškega jezika na način, da preko zanimivih tematik pridobijo znanje osnovne angleščine. Tečaj poteka v obliki več srečanj, pri čemer posamezno srečanje traja 60 minut. Srečanja so zasnovana tako, da s skupino postopno usvajamo črke, številke in osnovne fraze v angleščini, nadaljujemo pa z uporabnimi frazami in pravili, ki jih uporabljamo pri sporočanju v angleščini.

Komu je ponudba namenjena?

 • šolam
 • podjetjem
 • nevladnim organizacijam
 • drugim organizacijam
 • posameznikom
 • drugim ciljnim skupinam

Kje se lahko dejavnost izvaja?

 • v notranjih ali zunanjih prostorih ponudnika
 • v vaših prostorih
 • v kjerkoli v notranjih prostorih
 • na spletu / prek spletnih storitev

Predvideno trajanje: 60 minut/srečanje

Okvirne cene storitve, najema ali stroškov

 • 50€ / srečanje (Vključuje organizacijo, izvedbo in evalvacijo posameznega srečanja, potrebne materiale za izvedbo in potne stroške)

Oblika storitve: izobraževalna delavnica oz. usposabljanje

Ponudnik: Zavod Samostojen si

Kontakt

: Sara Smaić zavod.samostojen.si@gma... 040580171

Komentar

 •  
 •  
 
 


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.