Vir:
Mladinski center Postojna

Kontakt:
Samo Vesel
E: samo@mcp.si
T: 040413315
dec
10

Vabljeni k sodelovanju!

Pred vami je portal dogodkov, namenjen nevladnim in drugim organizacijam iz Primorsko-notranjske regije. Portal je namenjen objavam novic in dogodkov, ki jih pripravljate v društvih, zavodih in ustanovah, predvsem z namenom boljšega obveščanja javnosti o vaših aktivnostih.

Novice in dogodke lahko dodajajo vse nevladne organizacije, ki imajo dostop do sistema za upravljanje za NVO. Dostop do sistema pridobite tako, da vašo organizacijo registrirate prek spletne strani https://nvo.boreo.si, nakar vas bomo obvestili o odobritvi uporabe sistema.

Vabljeni!

Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.