nov
03

Anketa: aktivnosti za mlade v občini Postojna

Živiš v občini Postojna in nisi star več kot 30 let? Reši anketo o ponudbi vsebin za mlade v naši občini, vzela ti bo le 5 minut časa.

Podatki iz raziskave bodo pomagali pri oblikovanju vsebin, ki jih v Postojni primanjkuje in si jih mladi želijo. Spletna anketa je na voljo na POVEZAVI.

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.