Organizator:
Društvo Projekt - človek
Kontakt:
Anja Rudež
pisarna.ng@projektclove...
041 272 376
Dogodek je brezplačen.
Spletna stran dogodka
Dodaj v koledar! 2019-05-14 09:00:00 2019-05-14 11:00 Europe/Ljubljana Strokovni posvet "Vzgoja kot preventiva zasvojenosti" DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK SPREJEMNI CENTER PIRAN – ENOTA NOVA GORICA VABI NA STROKOVNI POSVET »Vzgoja kot preventiva zasvojenosti« ki bo v torek, 14. maja 2019 od 9.00 do 15.30 v veliki dvorani Mestne občine Nova Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica Društvo Projekt - človek
14
maj
Torek od 9.00 do 15.30
Velika dvorana Mestne občine Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica)

Strokovni posvet "Vzgoja kot preventiva zasvojenosti"

Nadomestno prizorišče: /
DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK SPREJEMNI CENTER PIRAN – ENOTA NOVA GORICA VABI NA STROKOVNI POSVET »Vzgoja kot preventiva zasvojenosti« ki bo v torek, 14. maja 2019 od 9.00 do 15.30 v veliki dvorani Mestne občine Nova
: Anja Rudež pisarna.ng@projektclove... 041 272 376
Spletna stran dogodka >


S strokovnim posvetom želimo učiteljem, ostalim strokovnim delavcem ter širši javnosti, ki se dnevno srečuje z mladostniki, predstaviti določene "pasti odraščanja". Zavedamo se, da je vzgoja pomemben dejavnik, ki lahko prepreči razvoj zasvojenosti. Svoje delo in ugotovitve bodo predstavili priznani strokovnjaki s področja adiktologije in dela z mladimi.

Prijave sprejemamo do 10.5.2019 preko spletnega obrazca https://forms.gle/mA2EYuXuwgfGj1z38

Strokovni posvet je brezplačen in v postopku verifikacije s strani SZS.

Strokovni posvet je organiziran v okviru projekta Mreža programov za mlade (Križišče), ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.