18
apr
četrtek od 10.00 do 11.30
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Trg padlih borcev 5 , Postojna)

Zaupam si - srečanje za nosečnice in mamice na porodniškem dopustu

Enkrat mesečno na otroškem oddelku naše knjižnice v Postojni potekajo tematska srečanja za nosečnice in mamice na porodniškem dopustu. Ker včasih mamice potrebujejo le prostor, kjer so slišane in v katerem se lahko v miru pogovorijo in vidijo, da niso same z izzivi, ki jih obdajajo. Srečanja v obliki ženskih krogov potekajo v organizaciji Veva šole za starše, nanje se je potrebno prijaviti. Več informacij na: https://sikpos.si/
Organizator: Knjižnica Postojna

Dodaj v koledar! 2024-04-18 10:00:00 2024-04-18 12:00 Europe/Ljubljana Zaupam si - srečanje za nosečnice in mamice na porodniškem dopustu Enkrat mesečno na otroškem oddelku naše knjižnice v Postojni potekajo tematska srečanja za nosečnice in mamice na porodniškem dopustu. Ker včasih mamice potrebujejo le prostor, kjer so slišane in v katerem se lahko v miru pogovorijo in vidijo, da niso same z izzivi, ki jih obdajajo. Srečanja v obliki ženskih krogov potekajo v organizaciji Veva šole za starše, nanje se je potrebno prijaviti. Več informacij na: https://sikpos.si/ Trg padlih borcev 5 , Postojna Knjižnica Postojna

Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.