21
jun
Petek ob 18.00
Sovič (Sovič, Postojna)

Varuhi gozda

Tradicionalni pohod na Sovič in odprtje razstave instalacije ''Zmaj'' ob Borojevičevi poti. Glinena skulptura je nastala izpod rok Varuhinj Gozda na istoimenskem študijskem krožku. Otvoritev bomo popestrili z glasbeno-kulturnim programom.
Organizator: HNUM

Dodaj v koledar! 2024-06-21 18:00:00 2024-06-21 20:00 Europe/Ljubljana Varuhi gozda Tradicionalni pohod na Sovič in odprtje razstave instalacije ''Zmaj'' ob Borojevičevi poti. Glinena skulptura je nastala izpod rok Varuhinj Gozda na istoimenskem študijskem krožku. Otvoritev bomo popestrili z glasbeno-kulturnim programom. Sovič, Postojna HNUM

Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.