apr
25
Knjižnica Bena Zupančiča (Postojna)

Zaključek natečaja "Kjer preteklost sreča prihodnost"

Prireditev ob zaključku natečaja Evropa v šoli, v katerem so se pomerili osnovnošolci šol iz Postojne in Pivke so popestrili številni gostje. Otroci so se nam pridružili že uro pred prireditvijo na etnološki delavnici Zibka v izvedbi Notranjskega muzeja Postojna.

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.