apr
16
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Postojna)

Seja Otroškega občinskega sveta

V sklopu projekta Po-stoj na živi ulici z mladimi se bo 16.4. odvijala zdaj že 4. seja Otroškega občinskega sveta, kjer bodo otroški svetniki in svetnice obravnavali področje mladih v občini Postojna. Pregledali bodo kaj je bilo v tem času na tem področju že narejenega in kaj so njihove smernice za naprej. Tema 4. seje otroškega občinskega sveta je Mir.

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.