apr
18
pričetek poti pred Notranjskim muzejem Posotjna (Postojna)

Postojna skozi oči mladih

Vabljeni na doživljajski pohod po postojnskih ulicah z ogledom glavnih točk in zanimivosti mesta. Voden ogled bosta vodila šestošolca iz Osnovne šole Antona Globočnika. Začetna točka poti je pred Notranjskim muzejem Postojna. Pohod bo trajal predvidoma uro in pol.

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.