apr
20
Titov trg (Postojna)

Pisma prijateljstva in miru

Ustvarjalni učenci OŠ Miroslava Vilharja in Oš Antona Globočnika Postojna so se združili na terasi Hotela Kras. Skupaj so pisali (ter risali) pisma prijateljstva in miru za pobrateno mesto Supetar, ki jih bo na slavnostni osrednji prireditvi "PO-stani glas miru" v Kulturnem domu prevzela županja Supetra Ivana Marković.

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.