maj
25
Mladinski center Postojna (Postojna)

Zahvala sodelujočim na mozaiku dogodkov Po-stoj na živi ulici z mladimi

V stilu mozaika dogodkov PO-stoj-na živi ulici z mladimi smo aprilska in majska dogajanja tudi zaključili. Učence, mentorje in organizacije, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi dogodkov, smo povabili na druženje in podelitev zahval. Učenci, ki so sodelovali na mednarodnem dunajskem natečaju Mladi za mir, so prejeli zahvale in darilca mesta Dunaj.

Komentar

  •  
  •  
 
 

Želite biti vsak trenutek obveščeni?

Naročite se na e-novice!


BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 05 7263 286
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.